Mezinárodní den tance

V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut- Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té doby je tento den každoročně oslavován po celém světě na památku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727)

Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno po celém světě. Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její univerzality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem – tancem.

V roce 1995, v úsilí spojit všechny mezinárodní taneční organizace a oslavit Mezinárodní den tance společně, vstoupil Taneční komitét ITI/UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní taneční radou (CIDD-UNESCO) a Mezinárodní taneční aliancí (WDA).

Mezinárodní den tance 2018 - Den, kdy se tančilo všude!

Tancuj, tancuj, vykrúcaj! - flashmbob k MDT 2018 - Přidejte se i vy!

Víte, že

do oslav Mezinárodního dne tance, se můžete zapojit i Vy?

 

Drazí přátelé, Vize tance bohužel v roce 2019 není schopná koordinovat a organizovat celorepublikové oslavy MDT, tak jak to činila v posledních 8 letech. Je nám to velice líto a doufáme, že se Vizi podaří na dobrou tradici navázat v dalším roce.

Věříme, že i přes to Mezinárodní den tance ve vašem místě oslavíte!

Přejeme Vám spoustu štěstí!

 

Taneční mapa

Loading map...

Loading

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 2018

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 2018

U příležitosti oslav 70. výročí založení Mezinárodního divadelního ústavu (International Theatre Institute) v Praze a s důrazem na mezikulturní a mezinárodní aspekty divadla a ITI vybral Exekutivní výbor pět divadelníků z pěti regionů UNESCO: Evropa, Arabské země, Afrika, Asie a Pacifik, Severní a Jižní Amerika.

Salia Sanou, Burkina Faso

Tanečník, choreograf

Ano, říkám to nahlas, tanec může vytvořit i přetvořit člověka, tady, teď i jinde! Ano, i v pohybu lze občas rozpoznat záblesky a harmonie na neobvyklých místech, jakým je uprchlický tábor, i celý příběh, který gesto za gestem, tělo za tělem, přízrak za přízrakem dokáže začít tančit. Tanec zvládne oklamat osamělost, čekání i bolest, tanec rozzařuje vaše vzezření, tanec zahání strach, tanec a zase tanec.

Georgette Gebara, Libanon

Tanečnice, choreografka, lektorka tance, zakladatelka Libanonské školy baletu

Neboť tanec není jen vyjádření pocitů, oslava nebo pouhá zábava. TANEC JE POSTOJ. Postoj, který řekne víc než jakýkoli mluvený jazyk, že všichni jsme jako JEDNO TĚLO.

Ohad Naharin, Izrael

Umělecký ředitel taneční společnosti Batsheva, autor pohybového jazyka GAGA

V nejlepších chvilkách může být tanec naprosto božský, i když má k dokonalosti stále daleko. Musíme překonat konzervativní a konvenční myšlení, které má kořeny ve vzdělávání a tréninku tance, zbavit se starých nápadů a vyměnit je za nové, lepší. A nikdy nesmíme zapomínat, že si máme každý den trochu zatančit…

Marianela Boán, Kuba

Choreografka, tanečnice a lektorka

Tanec je ideální lék na šílenství lidského druhu.

Willy Tsao, Hong Kong – Čína

Zakladatel a umělecký ředitel společností City Contemporary Dance Company a BeijingDance

V honbě za dokonalostí moderního tance oceňujeme výraz každého jednotlivce. Proto se učíme respektovat odlišné názory a rozmanitost. Ceníme si hledání inovativních myšlenek, a proto přijímáme změny a jsme ochotni se přizpůsobit novému stylu života. Dále oceňujeme potřebu porozumět současným událostem a problémům, což je i způsobem studia lidského druhu. Proto jsme čím dál tolerantnější a chápavější, když se ocitneme tváří v tvář druhému člověku, nehledě na jakékoli rozdíly.