Víte, že součástí oslav Mezinárodního dne tance 2016 můžete být i Vy?

Zorganizujte otevřenou lekci, taneční vystoupení pro veřejnost, promítání tanečních filmů nebo se třeba připojte ke společné choreografií flashmob.

Dejte nám vědět, jak slavíte den tance prostřednictvím tohoto formuláře a staňte se součástí taneční mapy na danceday.cz.

 

POSELSTVÍ  K  MEZINÁRODNÍMU DNI TANCE 2016

MODLITBA

Dotýkej se vesmíru

Zdroje našeho božství

Jenž ozařuje

Tváře našich předků

 

A my můžeme spatřit naše děti

Rozpínajíc se do výše, šíře i hloubky

Vše spojuje

v našich tělech a kostech

A paměti

 

Země se otáčí

Lidstvo je ve velkém pohybu

Želvy se srocují v tiché přípravě

Srdce je poraněné

 

Tanec ať stane se

Pohybem lásky

Pohybem spravedlnosti

Světlem pravdy

 

Salã Lemi Ponifasio

(překlad Helena Albertová, Divadelní Institut)

 

 

29. duben: MEZINÁRODNÍ DEN TANCE

V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut- Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té doby je tento den každoročně slaven na celém světě na památku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727)

Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno po celém světě. Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její univerzality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem – Tancem.

V roce 1995, v úsilí spojit všechny mezinárodní taneční organizace a oslavit Mezinárodní den tance společně, vstoupil Taneční komitét ITI/UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní taneční radou (CIDD-UNESCO) a Mezinárodní taneční aliancí (WDA).

 

160414_sponzori_1442x152